Klasifikační vlastnosti

Vlastnost Hodnoty Standardní hodnota Aplikuje se na Dědí se Popis
display block, inline, list-intem, none block všechny elementy ne druh elementu
white -space normal, pre, nowrap normal blokové elementy ano normal jsou normální mezery pre mezery a konce řádku se zachovají nowrap text se nezalomí
list-style -type disc, circle, square, decimal, lower-roman, lower-alpha, upper-alpha, none disc elementy s vlastností display:list-item ano druh odrážek v seznamech
list-style -image URL, none none elementy s vlastností display:list-item ano obrázek místo odrážky v seznamu
list-style -position inside, outside outside elementy s vlastností display:list-item ano outside=odrážka před textem, inside=odrážka v textu položky seznamu
list-style list-style-type, list-style-position, list-style-image standartní hodnoty list- style... elementy s vlastností display:list-item ano kompletní nastavení vzhledu položek seznamu

Reklama

Webhosting C4


Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu