Vypíše se pokud proměná datum je rovna nebo větší než 10 a zároveň musí být menší nebo rovna 20.


aktuální počet sekund: 16