Vypíše se pokud proměná datum je rovna nebo větší než 0 a zároveň musí být menší nebo rovna 10.


aktuální počet sekund: 08