Vypíše se pokud proměná datum je rovna nebo větší než 30 a zároveň musí být menší nebo rovna 40.


aktuální počet sekund: 30