Vypíše se pokud proměná datum je rovna nebo větší než 40 a zároveň musí být menší nebo rovna 50.


aktuální počet sekund: 49