Hlášky alert, prompt a confirm

Hlášky se dají využívat pro vstup i výstup dat, ale moc se toho nevyužívá, protože se na to více hodí formuláře dále se používají na různá upozornění např. když doplníte email bez @ tak se objeví hláška s upozorněním.

Alert

Tato hláška se zobrazí s textem a tlačítkem ok pokud bude skript zapsán jako v tomto příkladu zobrazí se hned při načítání stránky, ale může se aktivovat i určitou událostí.

<script type="text/javascript">
alert("Tato hláška se zobrazí po vstupu na tuto stránku.");
</script>

Zobrazit výsledek

Confirm

Tato hláška je podobná hlášce alert, ale s textem se ještě zobrazí tlačítka ok a storno, které se hodí na spoustu věcí.

<script type="text/javascript">
(!confirm("Souhlasíte s podmínky!"))
</script>

Zobrazit výsledek

Prompt

Hláška prompt se může využít i pro vstup dat od hlášky alert se liší tím, že ji můžeme vyplnit textem nebo číslem.

Při vstupu na stránku se objeví hláška "Zadej hodnotu x" po vyplnění se na stránce objeví hodnota x = (to co jste vyplnili).

<script type="text/javascript">
var x ;
x = prompt("Zadej hodnotu x", "");
document.write("hodnota x = ");
document.write(x);
</script>

Zobrazit výsledek

Velice snadno si tak můžeme napsat skript který bude za nás počítat.

Proměnné lze sčítat, odčítat, násobit a dělit pomocí znaků + - * /.

Ve skriptu budeme mít dvě proměnné z a y každá proměnná vyvolá okno pomocí prompt kam doplníme hodnotu každé proměnné na obrazovku se pak vypíše text pomocí document.write "Součin hodnot z*y=" a pomocí document.write(z*y); se vypíše výsledek.

<script type="text/javascript">
var z;
var y;

z = prompt("Zadej hodnotu Z", "");
y = prompt("Zadej hodnotu y", "");
document.write("Součin hodnot z*y= ");
document.write(z*y);
</script>

Zobrazit výsledek

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu