HTML kódy na pozadí - barvy

V html se barva pozadí zapisuje přímo do těla body pomocí atributu bgcolor, jeho hodnota může být barva např. red, green, blue, nebo hexakód např. #336699.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Stránka se zeleným pozadím</title>
</head>
<body bgcolor="green">
Tato stránka bude mít zelené pozadí...
</body>
</html>

zobrazit výsledek

Nebo pomocí hexakódu.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Stránka se světle modrým pozadím</title>
</head>
<body bgcolor="#99CCFF">
Tato stránka bude mít světle modré pozadí...
</body>
</html>

zobrazit výsledek

Bezpečné barvy

Bezpečných barev je 16 a mohou se zapisovat i jménem, ale samozřejmě jen anglicky.

Jménem se dá zapisovat spousta barev nejen základních 16, ale není to už validní proto ostatní barvy zapisujte pomocí hexakódů.

 Aqua Gray Navy Silver
 Black Green Olive Teal
 Blue Lime Purple White
 Fuchsia Maroon red Yellow

Další barvy

Barvu si můžete přesně podle potřeby vytvořit třeba v Photoshopu, nebo třeba zkopírovat z nějaké stránky pomocí programu ColorCop.

Několik barev jsem vypsal přímo zde.

 #003366 #000099 #006699 #3366FF
 #336699 #0000CC #0099CC #3333CC
 #3366CC #000066 #0066CC #333399
 #003399 #006666 #0033CC #669999
 #009999 #0066FF #339966 #33CCFF
 #33CCCC #3366FF #00CC99 #3399ff
 #00CCFF #3333CC #00FFCC #6699FF
 #0099FF #666699 #00FFFF #6666FF
 #6600FF #00FF99 #99CCFF #9900FF
 #6600CC #66FFCC #9999FF #006600
 #339933 #66FFFF #9966FF #00CC00
 #00CC66 #66CCFF #9933FF #00FF00
 #66FF99 #CC99FF #9900CC #66FF66
 #99FFCC #CC66FF #003300 #66FF99
 #CCFFFF #CC33FF #009933 #99FF99
 #CCCCFF #CC00FF #33CC33 #CCFFCC
 #FFFFFF #FF00FF #009900 #FFFFCC
 #FFCCFF #CC00CC #66FF33 #FFCCCC
 #FF99FF #660066 #99FF99 #FF99CC
 #CC66FF #336600 #CCFF99 #FF66CC
 #FF33CC #669900 #FFCC99 #CC3399
 #CC0099 #99FF33 #FF9999 #990099
 #993399 #CCFF66 #FF6699 #666633
 #333300 #FFFF99 #FF3399 #99CC00
 #CCFF33 #FF6666 #999966 #FF9933
 #FFFF66 #FF0066 #CCCC00 #FF6600
 #FFCC66 #CC6699 #FFFF00 #FF5050
 #FF9966 #993366 #FFCC00 #CC0066
 #660033 #CC6600 #990033 #993300
 #996633 #FF3300 #663300 #990000
 #CC9900 #FF0000 #996600 #800000
 #FF9900 #CC0000 #CC3300 #993333

Obrázek na pozadí

Obrázek se vkládá zcela stejně jen je zapotřebý použít atribut background.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Stránka s obrázkem na pozadí</title>
</head>
<body background="obrazek.gif">
Tato stránka bude mít na pozadí obrázek...
</body>
</html>

zobrazit výsledek

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu