Proměnné v JavaScriptu

Ještě před zapsáním proměnné je dobré ji deklarovat není to poviné, ale zato to doporučuji, k zapsání (správně deklaraci) proměné se používá příkaz var. Správná syntaxe je: var x; je třeba dát pozor na malá a velká písmena, protože x je jiná proměná než X jinak jako proměná se může použít téměř cokoliv kromě vyhrazených slov a také proměnná nesmí začínat číslicí.

V příkladu je deklarována proměnná x a je jí přiřazena hodnota "Proměnná x", která se vypíše pomocí příkazu document.write(x); je důležité, aby x už nebylo obaleno uvozovkamy jinak by se vypsalo pouze x.

<script type="text/javascript">
var x;
x = "Proměnná x";
document.write(x);
</script>

Pokud je potřeba deklarovat více proměnných nemusíme pro každou vypisovat zbytečne var, ale můžeme je oddělit čárkamy (var x, z, y ;) a stejně lze napsat i document.write(x,z,y);.

<script type="text/javascript">
var x, z, y ;
x = "Proměnná x<br>";
z = "Proměnná z<br>";
y = "Proměnná y";
document.write(x,z,y);
</script>

Počítání s proměnnou

Teď už konečně začne být JavaScript pořádně užitečný, protože s proměnou se dá počítat může mi si tedy napsat příklad.

Proměnné lze sčítat, odčítat, násobit a dělit pomocí znaků + - * /.

<script type="text/javascript">
var y;
var veta;
y = 10;
y = y*10;
vjeta = "Výsledek příkladu je " + y;
document.write(veta);
</script>

Asi vám už bude naprosto jasné, že se vypíše "Výsledek příkladu je 100", protože y ná hodnotu 10 a je vynásobeno číslem 10.

<script type="text/javascript">
var a;
var b;
var c;
var d;
var z;
var text;
a = 10;
b = 10;
c = 10;
d = 10;
z = a+b+c+d;
text = "součet a+b+c+d je roven " + z;
document.write(text);
</script>

Tento skript sčítá proměnné a vypíše "součet a+b+c+d je roven 40".

Zkuste si zkopírovat zdrojáky a pozměnit nějaké hodnoty uvidíte, že to není nic nepochopitelného.

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu