Připojení CSS stylu

Kaskádové styly se nejčastěji ukládají do externích souborů s koncovkou .css, nebo se mohou zapisovat přímo do html stránky, největší výhoda css je že můžete napsat styl a uložit do souboru a ten pak používat pro více stránek.

Moc se nedoporučuje styly zapisovat do každé stránky zvlášť, protože:

Z toho vyplívá že styly by se měli zapisovat do externího souboru s příponou .css, ale pokud používáte určitý styl jen k jedné stránce je samozřejmě lepší ho zapisovat přímo do html stránky.

Příklad:

<html>
<head>
<title>stránka se styly</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="soubor.css">

<style type="text/css">
@import url(soubor.css)
</style>

<style type="text/css">
styl psaný v jazyce CSS
</style>
</head>
<body>
<p style="color:blue">první odstavec na stránce bude zobrazen modře
</body>
</html>

V příkladech jsou použity všechny 4 možnosti jak propojit stránku se stylem, v prvních dvou příkladech se do stránky styl načítá s externího souboru v ostatních se styl zapisuje přímo do html stránky.

Přímo ve stránce je možno zapisovat styl do hlavičky mezi tagy <style> a </style>.

Nebo přímo do vybraných elementů.

<p style="color='red';background-color='gold'">

Pokud zapisujete styl přímo do elementu musíte použít pro styl a atribut style jiné uvozovky, (jednoduché nebo dvojité) nebo raději styl zapište následovně.

<p style="color:red;background-color:gold">

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu