Syntaxe jazyka HTML

Jazyk html má určitou syntaxy, která by se měla dodržovat, některé chyby prohlížeče tolerují a některé ne.

Tagy

Tagy se zapisují mezi znaky < >, některé jsou párové a některé nejsou.

Zápis nepárového tagu:

<tag>

Zápis párového tagu:

<tag>Nějaký text</tag>

U párového tagu je důležíte v ukončovací značce napsat lomítko / jinak by to prohlížeč nepochopil.

Atributy

Atributy se zapisují přímo do tagu.

<tag atribut="hodnota">
<tag atribut="hodnota">Párový tag s atributem.</tag>

Zákaz křížení tagů

Tagy se mohou do sebe vkládat, nesmějí se však křížit.

<b><i>Tučná kurzíva</b></i>

Správný zápis:

<b><i>Tučná kurzíva</i></b>

Velikosti písmen

V html na velikosti písmen nezáleží můžete tedy psát <TAG>, nebo <tag> je to jedno, ale v xhtml což je vlastně novější verze html se už musí psát tagy i atributy jen malými písmeny.

Pozor v url je nutné zachovat velikost písmen, např SOUBOR.html nerovná se soubor.html.

Mezery v kódu

Všechny mezery za sebbou se převedou na jedinou mezeru, nový řádek se převede na jednu mezeru.

Pokud potřebujete udělat více mezer za sebbou musíte použít entitu &nbsp;.

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu