Element head

Všechny tagy, které se zapisují do elementu head mimo těch, které už jsou popsány v přehledu.

Title - titulek stránky

Tag title je párový, zobrazuje se v záhlaví okna a vyhledávače jej používají jako text odkazu.

<title>titulek stránky</title>

Base - základní url

Nepárový tag base slouží k zadaní základního url, od kterého se budou vytvářet relativní odkazy.

Href - atribut

Atribut href se používá k zápisu základního url.

<base href="http://sweb.cz">

Link - připojení externího stylu

Atribut link se používá k propojení stránky s nějakým souborem nejčastěji s css stylem.

Rel - atribut

Atribut rel se používá k vztahu k linkovanému souboru jako hodnota se uvádí pro CSS styly stylesheet.

Href - atribut

Atribut href se používá k zápisu url to může být jak absolutní tak relativní.

Type - atribut

Atribut type se používá k zápisu mime typu souboru pro CSS se používá text/css.

Media - atribut

Atribut media se používá na omezení typu výstupu, hodnoty jsou all, screen a print.

Disabled - atribut

Atribut disabled se používá na na zrušení platnosti a uvádí se bez hodnoty.

<link rel="stylesheet" href="../styl.css">

Meta - popis

Nepárový tag meta se používá k popisu HTML dokumentu, nejčastěji k výpisu klíčových slov a popisu stránky.

Content - atribut

Atribut content se používák popisu informací v dané html stránce, např při použití:

<meta name="keywords" content="klíčová slova stránky">

Content popisuje klíčová slova to znamená, že content souvisí s name.

Name - atribut

Atribut name se používá pro zapsání informací o stránce, které se vypíšou pomocí atributu content.

Hodnoty name:

Http-equiv - atribut

Tento atribut se používá pro přesměrování stránek, pro typ kódování, informace o jazyku a o cacheování. Více v tabulce.

http-equiv popis content
refresh přesměrování na jinou stránku content="3;stranka.html"
content-language jazyk html stránky cs | sk | en-us...
cache-control zakázení nebo povolení cacheování cache | no-cache
content-type způsob kódování text/html; charset=iso-8859-2 nebo text/html; charset=windows-1250 a mnoho dalších
expires neukládat stránku do keše a nestahovat z keše počet sekund

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu