Rámy v HTML

Pomocí rámů můžete rozdělit okno prohlížeče na několik částí a v každé části bude zobrazována jiná stránka.

Frameset - skupina rámů

Frameset určuje skupinu rámů, do kterých se načítají jiné stránky zapisuje se hned za head.

Cols

Atribut cols určuje rozdělení stránky do sloupců jako jeho hodnota se uvádí čárkami oddělený seznam délek procenta nebo pixely, také se může použít znak * ten určuje, že velikost okna bude záležet na tom kolik místa pro něj zbude. Procenta určují určitou část okna, to znamená, že se stránka při jiném rozlišení jinak zobrazí.

Rows

Atribut rows určuje rozdělení stránky do řádků jako jeho hodnota se uvádí čárkami oddělený seznam délek procenta nebo pixely, také se může použít znak * ten určuje, že velikost okna bude záležet na tom kolik místa pro něj zbude.

Border

Pomocí atributu border můžete nastavit šířku rámečku mezi jednotlivými rámy jako jeho hodnota se uvádí pixely.

Bordercolor

Bordercolor nastavuje barvu rámečku jako hodnota se uvádí barva a to buď anglicky nebo hexakód.

Frameborder

Frameborder nastavuje jestli se bude rámeček zobrazovat, jako hodnota se uvádí yes, no, 0, 1, při použití no nebo 0 se rámeček nezobrazí a pokud použijete yes nebo 1 rámeček se zobrazí.

Framespacing

Framespacing se používá k oddálení rámů od sebe jako jeho hodnota se uvádějí pixely.

Frame

Frame neboli rám, který určuje vlastnosti a url rámu, zapisuje se do elementu frameset.

Src

Src slouží k zadaní url jako u odkazů.

Name

Name slouží k pojmenování jednotlivých rámů, díky name můžete jednoduše vytvořit stránku, ve které se v jednom rámu zobrazí menu a v druhém se bude zobrazovat obsah a při kliknutí na odkaz v menu se stránka zobrazí v rámu s obsahem.

Scrolling

Scrolling nastavuje jestli se na stránce zobrazí rolovací lišta a zda stránka půjde rolovat nebo nepůjde při použití yes stránka půjde rolovat, při použití no se rolovací lišta nezobrazí nepůjde rolovat a při použití auto se rolovací lišta zobrazí pokud se stránka nevejde na celou obrazovku.

Noresize

Atributem noresize můžete zakázat možnost měnit velikost rámu, tento atribut se uvádí bez hodnoty.

Marginheight

Vertikální prázdný okraj rámu jako hodnota se uvádějí pixely.

Marginwidth

Horizontální prázdný okraj rámu jako hodnota se uvádějí pixely.

Frameborder

Frameborder nastavuje jestli se bude rámeček zobrazovat, jako hodnota se uvádí yes, no, 0, 1, při použití no nebo 0 se rámeček nezobrazí a pokud použijete yes nebo 1 rámeček se zobrazí.

Bordercolor

Bordercolor nastavuje barvu rámečku jako hodnota se uvádí barva a to buď anglicky nebo hexakód.

Noframes - alternativa

Noframes se používá jako alternativní text pro staré prohlížeče, které neumí zobrazit rámy zapisuje se do elementu frameset.

Iframe - plovoucí rám

Iframe je plovoucí rám zobrazuje se na stránce jako obdélník načtený z jiné stránky, iframe je párový, pro prohlížeče které nepodporují iframe můžete zapsat mezi tagy iframe text, který se zobrazí v prohlížečích, které ho nepodporují.

Src

Src slouží k zadaní url jako u odkazů.

Name

Name slouží k pojmenování jednotlivých rámů, díky name můžete jednoduše vytvořit stránku, ve které se v jednom rámu zobrazí menu a v druhém se bude zobrazovat obsah a při kliknutí na odkaz v menu se stránka zobrazí v rámu s obsahem.

Width a height

Width a height nastavuje šířku a výšku plovoucího rámu, jako hodnota se uvádí počet pixelů nebo procenta.

Align

Jako u obrázků.

Marginheight

Vertikální prázdný okraj rámu jako hodnota se uvádějí pixely.

Marginwidth

Horizontální prázdný okraj rámu jako hodnota se uvádějí pixely.

Frameborder

Frameborder nastavuje jestli se bude rámeček zobrazovat, jako hodnota se uvádí yes, no, 0, 1, při použití no nebo 0 se rámeček nezobrazí a pokud použijete yes nebo 1 rámeček se zobrazí.

Bordercolor

Bordercolor nastavuje barvu rámečku jako hodnota se uvádí barva a to buď anglicky nebo hexakód.

Vspace

Vspace je vnější vertikální okraj, jako hodnota se uvádějí pixely.

Hspace

Hspace je vnější horizontální okraj, jako hodnota se uvádějí pixely.

Scrolling

Scrolling nastavuje jestli se na stránce zobrazí rolovací lišta a zda stránka půjde rolovat nebo nepůjde při použití yes stránka půjde rolovat, při použití no se rolovací lišta nezobrazí nepůjde rolovat a při použití auto se rolovací lišta zobrazí pokud se stránka nevejde na celou obrazovku.

Noresize

Atributem noresize můžete zakázat možnost měnit velikost rámu, tento atribut se uvádí bez hodnoty.

Příklad:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>rámy</title>
</head>
        <frameset rows="18%,*">
            <frame name="horni" src="horni.html">
            <frameset cols="26%,*">
            <frame name="menu" src="menu.html">
            <frame name="obsah" src="obsah.html">
        </frameset>
<noframes>
<body>
váš prohlížeč nepodporuje rámy
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>
 

zobrazit výsledek

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu