Logické formátování v HTML

Logické formátování určuje význam textu, dnes se logické formátování používá především díky seo.

Cite - citace

Používá se k zvýraznění citace, zobrazuje se kurzívou.

<cite>Citace</cite>

zobrazit výsledek

Q - citace

Používá se k zvýraznění krátké citace od cite se liší navíc atributem city, pomocí kterého můžete zapsat zdroj citace a dále se liší tím, že se nezobrazuje kurzívou.

V Opeře a ve Firefoxu se zobrazují i uvozovky.

<q>Citace</q>

zobrazit výsledek

Em - zvýraznění

Používá se k zvýraznění textu a zobrazuje se kurzívou.

<em>Zvýrazněný text</em>

zobrazit výsledek

Strong - zvýraznění

Strong se zobrazuje stejně jako element b tedy tučně.

<strong>Silné zvýraznění</strong>

zobrazit výsledek

Code - výpis kódu

Code se používá k zvýraznění zdrojových kódů, zobrazuje se neproporcionálním písmen.

<code>Zdrojový kód...</code>

zobrazit výsledek

Tt - strojopis

Stejně jako code se zobrazuje neproporcionálním písmem.

<tt>Strojopis</tt>

zobrazit výsledek

Var - zvýraznění proměnné

Var se používá k zvýraznění proměnné, zobrazuje se kurzívou.

<var>Proměnná</var>

zobrazit výsledek

Span

Span se používá ve spojení s css styly, bez stylu text nijak nezformátuje.

Acronym - zkratka

Acronym se používá k zápisu zkratek pomocí atributu title se popíše význam zkratky ten se zobrazuje ve žluté bublince, která se zobrazí po přejetí myší.

<acronym title="word wide web">www</acronym>

zobrazit výsledek

Acronym lze pěkně nastylovat pomocí css. Příklad: www

To samé jako acronym dokáže i abbr.

Další tagy

Tyto tagy se už skoro nepoužívají.

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu