Obecné atributy v HTML

V html existují atributy, které se používají u většiny elementů.

Často používané atributy.

Tyto atributy se často využívají, jsou velmi důležité.

Class - třída

Atribut class se používá pro označení elementu, který bude formátován pomocí kaskádových stylů.

Id - identifikátor

Identifikátor se používá pro označení elementů, které budou pomocí kaskádových stylů odlišně formátovány, také se používá ve spojení se skripty.

Style - styl

Atribut style se používá k přímému zapsání stylu přímo do tagu.

Title - popisek

Titulek elementu, to co šlo dříve jen u obrázků pomocí alt těď můžete používat u všech elementů, používá se zejména u odkazů.

Události

Událostí existuje spousta používají se v javascriptu.

Další atributy

Lang - jazyk

Lang se používá pro nastavení jazyku elementu, pro češtinu se použije cs pro angličtinu en-us.

Name - jméno

Atribut name se používá k zapsání jména určitého elementu.

Dir - směr textu

Pomocí atributu dir můžete nastavit směr textu používá se pro jiné jazyky, hodnoty jsou dir="ltr" a dir="rtl".

Tabindex - pořadí

Pomocí atributu tabindex můžete nastavit v jakém pořadí se budou aktivovat určité elementy pomocí tabulátoru jako hodnota se uvádí číslo, používá se jen pro aktivní elementy.

Language - jazyk

Atribut language se používá pro zapsání jazyku skriptu.

Accesskey - aktivní klávesa

Tento atribut se používá k aktivování elementu určitou klávesou+altem, používá se u aktivních elementů.

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu