Seznamy v HTML

V html můžeme používat odrážkové, číselné a definiční seznamy, v praxi se však používají jen odrážkové a číselné seznamy.

Odrážkové seznamy

Odrážkové seznamy se uzavírají do párového tagu ul, každá položka seznamu pak začíná tagem <li> a končí </li>.

<ul>
<li>První položka.</li>
<li>Druhá položka.</li>
<li>Třetí položka.</li>
</ul>

zobrazit výsledek

Standartně se odrážka zobrazuje jako kolečko, ale pomocí atributu type to můžete změnit na čtverec, nebo kroužek.

Type

Atribut type se používá k nastavení druhu odrážky na výběr jsou tři:

Type se může použít u ul i li.

<ul type="circle">
<li>První položka.</li>
<li>Druhá položka.</li>
<li>Třetí položka.</li>
</ul>

zobrazit výsledek

Číselné seznamy

Číselné seznamy se uzavírají mezi <ol> a </ol>.

<ol>
<li>První položka.</li>
<li>Druhá položka.</li>
<li>Třetí položka.</li>
</ol>

zobrazit výsledek

Type

U číselných seznamů se atribut type používá k nastavení druhu číslic, nebo písmen.

Hodnoty type:

Type se může zapisovat v ol i li.

Start

Atribut start se používá k změně počátečního čísla nebo písmena.

<ol type="A">
<li>První položka.</li>
<li>Druhá položka.</li>
<li>Třetí položka.</li>
</ol>
<ol type="I">
<li>První položka.</li>
<li>Druhá položka.</li>
<li>Třetí položka.</li>
</ol>

zobrazit výsledek

Definiční seznamy

Využití mi uniká, proto nebudu popisovat co to dělá to pochopíte z následujícího příkladu.

Příklad:

<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>Hyper Text Markup Language</dd>
<dt>CSS</dt>
<dd>Cascading Style Sheet</dd>
</dl>

zobrazit výsledek

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu