Rozšíření HTML, zvuky, video, běžící text

Bgsound - zvuk na pozadí

Pomocí tagu bgsoud můžete vložit do vašich stránek zvuk na pozadí, podporované zvukové formáty jsou mid a vaw. Tento tag je párový a může se zapisovat je do elementu head.

<bgsound src="hudba.mid">

Vložení videa

Vložení videa je vcelku jednoduché jen dejte pozor ať to nezabírá moc místa.

<embed src="video.mpeg" width="400" height="400">

Src - atribut

Atribut src slouží k zadání url souboru to může být relativní i absolutní.

Loop - atribut

Pomocí atributu loop můžete nastavit kolikrát se zvuk přehraje jako hodnota se uvádí číslo.

Delay - atribut

Pomocí atributu delay můžete nastavit za kolik sekund se začne zvuk přehrávat jako hodnota se uvádějí sekundy.

Volume - atribut

Atribut volume nastavuje hlasitost zvuku jako hodnota se uvádí číslo jako normál je nula pro ticho je -10000.

Balance - atribut

Pomocí atributu balance můžete nastavit balanci sterea jako hodnota je číslo - 10000 až 10000 normál je nula.

Marquee - běžící text

Pomocí párového tagu marquee můžete vytvořit běžící text, text mezi tagy marquee se zobrazí jako běžící. Marquee má hodně atributů jejich vlastnosti popisuji níže.

Direction - atribut

Atribut direction nastavuje v jakém směru text poběží, hodnoty jsou down, left, right a up. Při použití down bude text běžet směrem dolů, při použití up směrem nahoru a při right napravo a nakonec left bude běžet nalevo.

Behavior - atribut

Atribut behavior určuje způsob rolování textu hodnoty jsou scroll, alternate a slide, při použití scroll se bude text jezdit v daném směru, při použití alternate bude text jezdit tam a zpět a při použití slide text přejede a zůstane na místě.

Loop - atribut

Atribut loop určuje kolikrát text přejede pokud se tento atribut neuvede je to nekonečno, jako hodnota se uvádí číslo.

Scrollamount - atribut

Tento atribut určuje počet pixelů mezi dvěmi fázemi animace jako hodnota se uvádějí pixely.

Scrolldelay - atribut

Tento atribut se používá k nastavení počtu milisekund ke změně obrázku jako hodnota se uvádějí milisekundy.

Truespeed - atribut

Při použití tohoto atributu budou všechny hodnoty scrolldelay nižší než 60 milisekund převedeny na 60 ms.

Vspace a hspace - atribut

Atributy vspace a hspace určují vertikální a horizontální prázdný okraj okolo obrázku jako jejich hodnota se uvádějí pixely.

Bbgcolor - atribut

Pomocí atributu bgcolor můžete nastavit pozadí běžícího textu jako hodnota se uvádí barva.

Width a height

Atributy width a height určují šířku a výšku běžícího textu jako hodnota se uvádějí pixely nebo procenta.

<marquee>běžící text</marquee>

běžící text

Layer - překrývání

Layer je párový tag, umožňuje překrývání textu možné atributy jsou visibility, width a height, left a top. Atribut visibility nastavuje viditelnost hodnoty jsou hide, show a inherit. Width a height určuje šířku a výšku. Left se používá k posunutí doprava hodnoty jsou délky nebo procenta,Top se používá k posunutí dolů hodnoty jsou délky nebo procenta.

Multicol - uspořádání

Se používá k uspořádání textu do sloupců tento tag je párový

Cols - atribut

Atribut cols určuje počet sloupců jako hodnota se uvádějí pixely.

Gutter - atribut

Tento atribut se používá k nastavení šířky mezi sloupci jako hodnota se uvádějí pixely.

Width - atribut

Atribut width určuje šířku všech sloupců jako hodnoty se uvádějí délky.

<!-- poznámka -->

Vše co se obalí značkou <!-- a --> je považováno za poznámku, poznámka se v prohlížeči nezobrazuje, využít se dá pro přehlednost zdrojového kódu a ve spojení se styly a skripty.

Script - skript

Skripty se do html stránek zapisují pomocí párového tagu script, obsah mezi tagy script je psán v jazyce JavaScript.
Více v JavaScript přehledu.

Noscript

Noscript se používá jako alternativa pro prohlížeče, které skripty nepodporují, v prohlížečích které nepodporují skripty se zobrazí text mezi tagy noscript.
Více v JavaScript přehledu.

style - styl

Pomocí elementu style se do stránek může vložit styl, který se zapisuje v jazyce CSS.
Více v CSS přehledu.

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu