Klikací mapy v HTML

Klikací mapou můžete z jednoho obrázku udělat více odkazů.

Map - klikací mapa

Klikací mapa určuje aktivní a neaktivní místa obrázku, který bude odkazem.

Atributem name se spojí obrázek s klikací mapou, jako v příkladu.

<map name="mojemapa">
</map>
<img src="obrazek.gif" usemap="#mojemapa">

Area - aktivní nebo neaktivní oblast v mapě

Area slouží k nastavení aktivních a neaktivních oblastí obrázku.

Atributy:

Shape

Shape určuje tvar oblasti možné hodnoty jsou:

<map name="mojemapa">
<area href="stranka.html" shape="rect">
</map>
<img src="obrazek.gif" usemap="#mojemapa">

Coords

Atribut coords určuje souřadnice oblasti, souřadnice jednoduše zjistíte např. v malování.

malování

Pokud chcete obdélník (rect) zadáte levý horní roh a pravý dolní roh vše odděleno čárkami, u kruhu (circle) zadáte nejdříve střed a pak poloměr a u mnohoúhelníku (poligon) se zadávají jednotlivé vrcholy tak jak jdou za sebou.

Příklad hotové mapy se čtyřmi obdélníky:

<map name="mapa">
<area href="http://www.seznam.cz" shape="rect" coords="17,16,116,60">
<area href="http://www.google.com/" shape="rect" coords="138,16,233,60">
<area href="http://www.kratce.info/" shape="rect" coords="17,84,116,133">
<area href="http://www.jakdelatweby.cz/php/" shape="rect" coords="138,84,234,132">
</map>
<img src="mapa.png" usemap="#mapa" border="0">

zobrazit výsledek

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu