Fyzické formátování v HTML

Fyzické formátování přesně určuje jak se text zobrazí.

I - kurzíva

I je kurzíva, stejného výsledku můžete dosáhnout pomocí em, ale to už je logické formátování.

<i>Písmo v kurzívě.</i>

zobrazit výsledek

B - tučné písmo

B zobrazí text tučně, stejného výsledku dosáhnete i pomocí strong.

<b>Tučné písmo.</b>

zobrazit výsledek

U - podtržené písmo

Podtržené písmo, raději moc nepoužívejte, protože se může plést s odkazy.

<u>Podtržené písmo.</u>

zobrazit výsledek

Sup - horní index

Sup vytvoří horní index, který se nejčastěji využije u vzorců.

m*v<sup>2</sup>

zobrazit výsledek

Sub - dolní index

Sub je opak sup.

H<sub>2</sub>

zobrazit výsledek

Big - větší písmo

Big zvětšuje písmo.

<big>Větší písmo.</big>

zobrazit výsledek

Small - menší písmo

Small zmenšuje text, small je opak big.

<small>Menší písmo.</small>

zobrazit výsledek

S - přeškrtnuté písmo

Přeškrtnuté písmo, s přes text zobrazí vodorovnou čáru, stejného efektu lze dosáhnout i pomocí strike.

<s>Přeškrtnuté písmo.</s>

zobrazit výsledek

Strike - přeškrtnuté písmo

Stejné jako s.

<strike>Přeškrtnuté písmo.</strike>

zobrazit výsledek

Blink - blikání

Blikající písmo, které nefunguje v MSIE.

<blink>Blikající písmo.</blink>

zobrazit výsledek

Nobr - nezalamovat řádek

Nobr je element pomocí, kterého můžete zakázat zalomení řádku, text na konci stránky prostě nezalomí a bude pokračovat dál.

<nobr>Příklad použití nobr, aby byl efekt vidět musím trochu natáhnout řádek nějakým textem: Fyzické formátování přesně určuje jak se text zobrazí.</nobr>

zobrazit výsledek

Font - písmo

Pomocí tagu font můžete nastavit velikost, barvu, a druh písma.

Atributy: face, color, size

<font size="5" color="red" face="arial">Příklad využití font</font>

zobrazit výsledek

Basefont - základní písmo

Basefont je základní nastavení písma musí se nastavovat hned za tagem body, využití mi však uniká

Atributy jsou stejné jako jako u tagu font.

Příklad použití všech tagů:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Požití fyzického formátování v html</title>
</head>
<body>
<font size="5" color="blue">Použití font.</font><br>
<i>Kurzíva</i>, <b>tučné písmo</b>, <u>podtržené písmo</u>, <s>přeškrtnuté písmo</s> a <strike>znovu přeškrtnuté</strike>.<br>
<big>big</big> a <small>small</small><br>
<blink>blink</blink><br>
<sub>sub</sub> a <sup>sup</sup><br>
<nobr>Nobr - tenhle řádek se nezalomí asi bude potřeba zmenšit okno aby to bylo vidět</nobr>
</body>
</html>

zobrazit výsledek

Reklama

Webhosting C4Copyright (c) 2004 Tvorba Webu - Kontakt - mapa webu